Tuesday 14 April 2015

Nyughelynél is több+Pázmán sorAz Avasi disputához kötődő kutatás – sok egyéb mellett – megcélozta a miskolci Avas református temetőjében nyugvó azon közéleti személyiségek életrajzának feltárását, akik életútjukkal, tevékenységükkel, esetleg éppen a síremlékükkel hozzájárultak a történelmi Avas fejlődéséhez, mai arculatának kialakulásához.
Pázmán Mihály (1815-1873) színművész, színházigazgató, a nagyavasi Pázmán sort róla nevezték el. Pályáját Székesfehérváron és Pozsonyban kezdte, 1843-ban került először Miskolcra, majd 1856-ban újra, immáron színházi igazgatóként. A direktorsággal az 1860-as években hagyott fel, de színészként még 1870-ig szerepelt. Aztán néhány évig városházi tisztviselő volt 1873. március 2-án bekövetkezett haláláig. Kollégája, Latabár Endre szintén abban az évben hunyt el, Pázmán és színésznő felesége, Bizik Eszter földi maradványai a Latabár család kriptájába kerültek.


 Az avasi temetőből a kriptától a Felső sor felé vezető pincesor Pázmán Mihály nevét viseli. (Sokszor – hibásan – Pázmány Péter sornak írják, holott az ellenreformáció katolikus főpapjáról aligha lett volna szerencsés Miskolc református lelki központjának szomszédságában pincesort elnevezni.) A megyei levéltárban fennmaradt Pázmán Mihály gyászjelentése:
 


Felesége szűk négy évvel élte túl, a vonatkozó gyászjelentés nem mulasztotta el özvegy Pázmán Mihályné Bizik Eszterről tudatni, hogy a „megboldogult egykor ünnepelt színművésznő” volt.
 Alig néhány méterre a temető bejáratától és a kriptától, korabeli számozás szerint a Pázmán sor 381. alatti pince és borház tulajdonosa 1944-ben Jurecskó László vendéglős volt. Kérdéses, hogy az iparát helyben folytatta-e, hiszen tekintélyes szomszédja, a Szilágyi és Diskant motor- és gépgyárat képviselő Szilágyi Miklós (a Pázmán sor 380. számú pince tulajdonosa) a városi hatóság előtt szorgalmazta, hogy Jurecskó „az avasi pince borházát szíveskedjen mielőbb rendbe hozatni, mivel az esővíz az én pincém falazatát áztatja és rongálja, sőt az Ön pincéjének a falazata már az én pincém udvarába beomlott”. Jurecskó mindennek apropóján engedélyt kapott a borház elbontására, átépítésére.

 
Nyugati szomszédja, a Pázmán sor 382. szám alatt nyitott Tátra vendéglő egyike volt az avasi vendéglátás legendás helyszíneinek, korábban külön bejegyzést szenteltünk a patinás létesítménynek. A Pázmán sori Tátrától nyugatra is egy vendéglő működött az 1930-as, 40-es években. Borsod vármegye monográfiája 1939-ben közölte az alábbi életrajzot: „Medvecz József vendéglős, Miskolc. Ugyanott született 1891-ben. Tanulmányait Diósgyőrött végezte, utána ipari pályára lépett, kitanulta a géplakatos szakmát és 22 évig a diósgyőri vasgyár alkalmazásában állott. A háború alatt katonai szolgálatot teljesített. 1935 óta vendéglős Miskolcon. Vendéglője az Avason van Pázmánysor 383. sz. alatt. 1931-ben vette nőül Lipták Erzsébetet, gyermekei: Zoltán és Elza”. Levéltári dokumentum örökítette meg, hogy 1944-ben már Verebélyi Zoltán vendéglős volt a Pázmán sor 383. számú pince és borház tulajdonosa, aki átépítéseket végzett az ingatlanon.No comments:

Post a Comment