Friday 12 December 2014

Lévay kultusz a Nagyavason – hol is pontosan?!


Lévay József (1825-1918) költő, műfordító, Borsod vármegye alispánja – avasi pincésgazda is volt. Sajószentpéteren született ugyan, de az Avas alatti református gimnáziumban (még az eredeti épületben, ami manapság a Herman Ottó Múzeum Papszer utcai kiállító-épülete) érettségizett, utóbb tanított. Arany János, Tompa Mihály barátja volt a költő, aki első verseit gimnazistaként az Avason írta.


Borospincéje a Jézus kútja felett, korabeli számozás szerint a Nagyavas 704. szám alatt volt, haláláig naponta feljárt oda. No jó, mindez enyhe túlzás, hiszen a Porkoláb Tibor irodalomtörténész által igényesen publikált Lévay naplók vonatkozó bejegyzéseiből kiderül, hogy 1914 nyarán – halála előtt négy évvel – másoknak engedte át használatra a pincét, Lévay József élete utolsó esztendőiben már aligha járt fel az Avasra. Mindenesetre éppen az általunk sokat emlegetett Marjalaki Kiss Lajos írta 1938-ban, hogy Lévay József „nyolc évtizeddel a vállán, naponta felkereste a Jézus kút során levő, ma 704. számot viselő pincéjét”. Tartok attól, hogy az 1938-as számozás ma már nem aktuális, ekképpen sajnos kijelenthetem, hogy nem tudom melyik avasi pince volt Lévay Józsefé!
Tudja valaki, csak én vagyok ennyire tájékozatlan és mindez közismert? Él erről valamiféle hagyomány az Alsósor környékén?
Elképzelem, micsoda potenciál rejlene az avasi Lévay kultuszban! A költő Hunyadi utcai lakóházától séta a Palóczy és Kossuth utca kereszteződésében álló Lévay szoborig, onnan az ő nevét viselő református gimnáziumig, majd a régi iskola (a Herman Ottó Múzeum Papszer utcai) épületét érintve, érkezés Lévay pincéjéhez. Oda, ahol előttünk százakárhány évvel olyan vendégek fordultak meg, mint Görgey Artúr tábornok, az irodalmár Gyulai Pál, az avasi Horváth-tető nevével is megörökített és az avasi temetőben nyugvó országgyűlési képviselő Horváth Lajos, talán a költő Tompa Mihály is (akinek az édesapja ugyancsak az avasi temetőben nyugszik)…

Tuesday 9 December 2014

Nyughelynél is több + AlsósorAz Avasi disputához kötődő kutatás – sok egyéb mellett – megcélozta a miskolci Avas református temetőjében nyugvó azon közéleti személyiségek életrajzának feltárását, akik életútjukkal, tevékenységükkel, esetleg éppen a síremlékükkel hozzájárultak a történelmi Avas fejlődéséhez, mai arculatának kialakulásához.
Marjalaki Kiss Lajos (1887-1972) történész, muzeológus Miskolc helytörténetének, azon belül az Avas domb múltjának kiemelkedő kutató személyisége a temetőben nyugszik, életében pincésgazda is volt: Nagyavas Középső sori pincéjében Móra Ferenc és Móricz Zsigmond többször vendégeskedett, ahogyan ez közismert.
Rollinger Lujza (Horváth Antalné, 1906-1947) neve valószínűleg kevésbé cseng ismerősen, noha jeles miskolci órás-ékszerész család tagja, az avasi temetőben nyugszik, ráadásul avasi pince és borház-tulajdonos volt! Említettük már: sajnos nagyon nehézkes a borházak korabeli számozását a maival megfeleltetni. Horváth Antalné Rollinger Lujza 1937-ben felépült borháza a korabeli számozás szerint: Alsósor 708. szám volt, így nézett ki akkoriban:


Felismeri valaki? Mi lehet a mostani számozása? 
A szomszédos pincék is Rollinger Lujza tulajdonában voltak. Az alábbi tervrajz valószínűleg nem vált valóra:


A helyszíni rajz viszont segíthet a lokalizálásban:


Csak a teljesség kedvéért: a Rácz soron is volt Rollinger nevű pincetulajdonos…Tuesday 2 December 2014

Nagyavas, Alsósor – felismeri valaki?

Tisztelt pincésgazdák, egyesületi tagok, kedves érdeklődők!
Az „Avasi disputa” projekt keretében zajló kutatásoknak egyik fontos vállalása az „Avasi borház- és pincekataszter felé….” munkacím alatt futó adatgyűjtés. A megkezdett levéltári kutatást alapvetően hátráltatja, hogy a borházak számozása többször változott, mégis, talán a korabeli számozással is érdemes publikálni, megpróbálni közösen beazonosítani a nagyavasi ingatlanokat.
Ezúttal elsődlegesen az Alsósoron járatos kutatótársak segítségére számítunk! A korabeli számozás gyanúnk szerint ma már nem aktuális, de az Alsósor megnevezés nyilván a 20. század első felében is a jelenlegi Alsósort jelentette, ezért kérjük, hogy ha az alábbi tervrajzokon, helyszíni rajzokon bármilyen részlet (jelenlegi számozásnak megfelelő) beazonosításában tudnak segíteni, tegyék meg!

Áll még ma is, ha igen, milyen szám alatt? 


(Alsósor 721. Az 1934. évben érvényes számozás szerint.)


(Alsósor 725. Az 1936. évben érvényes számozás szerint.)


(Alsósor 732. Az 1944. évben érvényes számozás szerint.)


(Alsósor 766. Az 1938. évben érvényes számozás szerint.)

Melyik mai borházszámok környezetét mutatják a korabeli helyszíni rajzok?


(Alsósor 749. Az 1942. évi számozás szerint.)


(Alsósor 764. Az 1943. évi számozás szerint.)