Tuesday 9 December 2014

Nyughelynél is több + AlsósorAz Avasi disputához kötődő kutatás – sok egyéb mellett – megcélozta a miskolci Avas református temetőjében nyugvó azon közéleti személyiségek életrajzának feltárását, akik életútjukkal, tevékenységükkel, esetleg éppen a síremlékükkel hozzájárultak a történelmi Avas fejlődéséhez, mai arculatának kialakulásához.
Marjalaki Kiss Lajos (1887-1972) történész, muzeológus Miskolc helytörténetének, azon belül az Avas domb múltjának kiemelkedő kutató személyisége a temetőben nyugszik, életében pincésgazda is volt: Nagyavas Középső sori pincéjében Móra Ferenc és Móricz Zsigmond többször vendégeskedett, ahogyan ez közismert.
Rollinger Lujza (Horváth Antalné, 1906-1947) neve valószínűleg kevésbé cseng ismerősen, noha jeles miskolci órás-ékszerész család tagja, az avasi temetőben nyugszik, ráadásul avasi pince és borház-tulajdonos volt! Említettük már: sajnos nagyon nehézkes a borházak korabeli számozását a maival megfeleltetni. Horváth Antalné Rollinger Lujza 1937-ben felépült borháza a korabeli számozás szerint: Alsósor 708. szám volt, így nézett ki akkoriban:


Felismeri valaki? Mi lehet a mostani számozása? 
A szomszédos pincék is Rollinger Lujza tulajdonában voltak. Az alábbi tervrajz valószínűleg nem vált valóra:


A helyszíni rajz viszont segíthet a lokalizálásban:


Csak a teljesség kedvéért: a Rácz soron is volt Rollinger nevű pincetulajdonos…No comments:

Post a Comment