Monday 20 April 2015

Avasi templom: az adatgyűjtés lezárult

Nyilván merész dolog ilyesmit kijelenteni, hiszen ahogy a tervezést is csak abbahagyni lehet, befejezni nem, ugyanígy az adatokat is lehetne a végtelenségig gyűjteni, de akkor maga a boltozatrekonstrukció sosem készülne el.
A kőtári vizsgálatok során sikerült meghatározni, hogy a múzeumi kőtár melyik bordacsomópontja származik az avasi templomból. Az a meglepő eredmény, hogy egyik sem, így a rekonstrukcióhoz csupán a templomban (a kőtárban és in situ) fellelhető köveket lehet felhasználni.
További nem várt fejlemény, hogy a templomban 1941-ben végzett ásatás jegyzőkönyve eltűnt. Ez azért szomorú, mert ez az ásatás tárta fel a szentély egykori pilléreinek a helyét és a kőtár töredékei is ekkor kerültek elő. Így a jegyzőkönyv híján csak az ásatásról a régész, Megay Géza halála után megjelent cikkre lehet támaszkodni. (Megay Géza: A miskolci avasi templom 1941. évi ásatásának eredményei. A Herman Ottó Múzeum évkönyve, 9. évf. 1970, 129–170. p.) A cikk azonban nem közöl teljes leltárt a kőtöredékekről és a szentély pilléreinek helyét is csak hozzávetőlegesen jelöli.
Mi maradt tehát? Fontossági sorrendben:

  1. A templomban in situ megmaradt bordaindítások. Ezeknek a szögét a nagy magasság miatt csak kb. 5°-os pontossággal lehet mérni.
  2. A templom kőtárában található töredékek. Ezek közül nagyon fontos a pillér töredéke. A boltozat szempontjából a bordacsomópontok lennének igen fontosak, de sajnos egyetlen egy csomópont van csak olyan állapotban, hogy szögeket lehessen róla mérni
Ez az anyag kevésnek tűnik. Szerencsére azonban a gótikus építészet erősen geometrikus volta miatt a boltozat egyes részei viszonylag nagy biztonsággal rekonstruálhatók belőle, míg más helyeken (leginkább az egykori főhajóban) tényleg csupán az analógiákra lehet támaszkodni.
Képet most szándékosan nem csatolok, legyen meglepetés, hogy mire jutottam.

No comments:

Post a Comment